Hemen Randevu Alın Kurumsal Rop Randevusu

Çalışma ALANLARI

Erişkin ve çocuk tüm yaş grubu hastaların başta retina hastalıkları olmak üzere tüm göz hastalıkları ile ilgilenmekteyiz. Daha ağırlıklı olarak çalıştığımız alanlar:

  • Cerrahi ve tıbbi retina hastalıkları:
    • Bu hastalıkların cerrahi tedavisinde kullanılan ve patentlediğimiz cerrahi aletlerimiz, ismini kendimiz verdiğimiz tedavi tekniklerimiz ve kendi geliştirdiğimiz cerrahi yöntemlerimiz bulunmaktadır. Bu konudaki patentlerimize ait belgeler web sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.
  • Katarakt ve Göz İçi Lensi Uygulaması Ameliyatları
  • Glokom tanı, takip ve tedavisi (medikal ve cerrahi)
  • Çocukluk Çağı Göz Hastalıkları
  • Kliniğimizde bulunan tanı ve tedavi cihazları
Devamı >>
STANDART RANDEVU FORMU

Kliniğimizde bebek, çocuk ve erişkin hastalar ayrı saatlerde muayene edilmek üzere program yapıldığından öncelikle hastanızın yaş grubunu belirlemelisiniz!

Prof. DR. YETİK

İlk bilmemiz gerekenin haddimiz olduğu bilinciyle en doğru, en başarılı, en modern tanı-tedavi yöntemleri ile hastalarımızı şifaya kavuşturmak birincil amacımızdır!.

Youtube Kanalımız
<p>Hayır! Sadece çocuk göz doktorluğu diye bir doktorluk, uzmanlık  bulunmamaktadır! Her yaş grubu göz hastası bizim hasta grubumuzu oluşturmaktadır; prematüre bebek, bebek, çocuk, erişkin, yaşlı... Prematüre çocukların retinopati ve diğer göz muayenesi, teşhis, takip ve tedavisini yapabilen Türkiye’de de dünyada da çok az hekim bulunduğundan doğal olarak prematüre iken bize ilk kez müracaat eden ve sonrasında da takibini bizde devam ettiren çok sayıda bebek ve devamla çocuk hastamız bulunmaktadır. Prematüre ve çocuk hastaların genç anne babalarının bilgisayara, internete</p>
Evet. Geç kalınırsa her iki gözde mutlak ve geri dönüşümsüz körlük yapar.
2012 yılından itibaren ROP hastalığında laser tedavisini tamamen terk ettim. Mutlak ve en başarılı tedavi göz içine ilaç enjeksiyonudur. Bu devirde halen laser uygulamak hele ki zon-I hastalık için benim açımdan tam bir fecaattir. Zira laser bu grupta başarılı olamayabilmektedir. Hem sistemik hem göze dair çok ciddi komplikasyon riski taşır ve düzelme bile aslında kayıpla düzelme şeklindedir. Yani başarılı olan bir laserden sonra bile çocuk hayat boyu çevre görmesini, görme alanını kaybeder. İnj
Retina yırtığının henüz retina dekolmanına yol açmadan tespit edilmesi en çok istediğimiz durumdur. Henüz dekolman başlamadan yırtık tespit edilmişse etrafı laserlenerek tedavi edilir ve dekolman gelişmesi önlenmiş olur. Ancak dekolman başlamışsa da çok geç kalınmadığı sürece neredeyse tamamen eski hale dönecek kadar başarılı sonuçlar elde etmek mümkündür.
Tedavi edilmediği takdirde görme azalması devam edecektir. Ama tam karanlıkta kalmak şeklinde bir körlük olmaz. Ancak 1-2 metre mesafeden parmak sayacak mesafeye kadar inebilecektir. Bu hastalığın cerrahi tedavisinde kullandığımız ve kendimize ait patentlenmiş bir enstrümanımız var ve bunun aracılığıyla makula deliklerini tamamen kapatabiliyoruz. Tek ameliyatta bu oran %95’tir. %5 olguda 2.bir düzeltme işlemi gerekebilir ama sonunda her hastanın görmesini arttırdığımız bir cerrahi başarı elde et
Şeker hastalarının sırf görmeleri iyi diye göz hekimin gitmemeleri ve retinadaki bozulmayı başlangıç evresinde tespit edemememiz bu hastalarda körlüğün ortaya çıkmasındaki en sık ve en önemli gerekçedir. Çünkü güncel tedavi yöntemlerimizle vakitlice yakaladığımız sürece hastaların gözlerinin körlüğe gitme riski çok çok belirgin olarak azalmakta hatta ortadan kalkmaktadır. Ancak ileri evrelere geçmiş, traksiyon bandları dekolman olmuş gözleri de başarı ile ameliyat ediyorsak da tercih edilen hast

SON MAKALELER

ROP MUAYENESİ NEDİR? NİÇİN YAPILIR? HER PREMATÜRE BEBEKTE GEREKLİ MİDİR?

ROP muayenesi, kısa adı "ROP" olan ve İngilizcede, "Retinopathy Of Prematurity" şeklinde ifade edilen "Prematürelik Retinopatisi" denilen hastalığın bebeğinizin gözünde olup olmadığını aramaya dönük olarak yapılan retina muayenesi işlemidir. Adının ROP MUAYENESİ şeklinde özel bir muayene şekli olarak ifade edilmesi yapılan işlemin aslında indirekt oftalmoskop aracılığıyla retina muayenesi yapılmasından ibaret olduğu gerçeğini değiştirmez. Ancak bu şekilde özel bir muayene şekli olarak ifade edilmesindeki esas gerekçe işlemi yapan hekimin bu hastalığın en erken evrelerinden itibaren muayene bulgularını bilen tecrübeli bir hekim olmasındandır. Aksi halde hastalık en erken dönemlerinde ROP Hastalığını bilmeyen bir hekim tarafından muayene edildiğinde tamamen normal retina zannedilecek kadar kendini gizleyebilen karakterdedir. İlk muayenesinde tamamen normal denildiği halde daha sonra Evre 5 ROP gelişmiş ve geri dönüşümsüz körlükle sonuçlanmış çok sayıda olgu örnekleri mevcuttur. Bu sebeple prematüre doğmuş bebeklerde ROP Muayenesinin özellikle konuyu bilen ve tecrübeli bir hekim tarafından yapılması hayati önemdedir. ROP, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çocukluk çağı körlüklerinin en önemli sebeplerindendir. Kısaltılmış adı, İngilizce ‘Retinopathy Of Prematurity’ ifadesini oluşturan kelimelerin ilk harflerinden kurulu bir akronimdir. Türkçe’de hastalığın açık adı sıklıkla ‘Prematüre Retinopatisi’ olarak ifade edilmektedir. Söylenirken bu yönde bir amaç taşınmasa da bu ifade, hastalıkta suçlu faktörün ‘prematüre bebeğin kendisi’ imiş gibi bir anlam taşıyabilmektedir. Oysa hastalık isimlerinin hastalığın.