Glokom tanı, takip ve tedavisi

  1. Glokomun erken teşhisi ve takibinde en son teknoloji kabul edilen grading pattern dairesel uyaran kullanan PULSAR STIMULUS modalitesine sahip dünyadaki tek cihaz olan İsviçre Haag-Streit Octopus 600 Pro marka görme alanı cihazı Türkiye’de sadece bizim kliniğimizde bulunmaktadır.
  2. Primer Açık Açılı Glokomun Medikal ve Cerrahi Tedavisi
  3. Laser Glokom Cerrahileri
  4. Başta Neovasküler Glokom, Malign Glokom olmak üzere tüm sekonder glokomların cerrahi tedavisi
  5. Trabekülektomi Cerrahisi