Türkçe Makaleler
TÜRKÇE
MAKALELER
July 19
21/02/2017

ROP MUAYENESİ NEDİR? NİÇİN YAPILIR? HER PREMATÜRE BEBEKTE GEREKLİ MİDİR?

ROP muayenesi, kısa adı "ROP" olan ve İngilizcede, "Retinopathy Of Prematurity" şeklinde ifade edilen "Prematürelik Retinopatisi" denilen hastalığın bebeğinizin gözünde olup olmadığını aramaya dönük olarak yapılan retina muayenesi işlemidir. Adının ROP MUAYENESİ şeklinde özel bir muayene şekli olarak ifade edilmesi yapılan işlemin aslında indirekt oftalmoskop aracılığıyla retina muayenesi yapılmasından ibaret olduğu gerçeğini değiştirmez. Ancak bu şekilde özel bir muayene şekli olarak ifade edilmesindeki esas gerekçe işlemi yapan hekimin bu hastalığın en erken evrelerinden itibaren muayene bulgularını bilen tecrübeli bir hekim olmasındandır. Aksi halde hastalık en erken dönemlerinde ROP Hastalığını bilmeyen bir hekim tarafından muayene edildiğinde tamamen normal retina zannedilecek kadar kendini gizleyebilen karakterdedir. İlk muayenesinde tamamen normal denildiği halde daha sonra Evre 5 ROP gelişmiş ve geri dönüşümsüz körlükle sonuçlanmış çok sayıda olgu örnekleri mevcuttur. Bu sebeple prematüre doğmuş bebeklerde ROP Muayenesinin özellikle konuyu bilen ve tecrübeli bir hekim tarafından yapılması hayati önemdedir. ROP, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çocukluk çağı körlüklerinin en önemli sebeplerindendir. Kısaltılmış adı, İngilizce ‘Retinopathy Of Prematurity’ ifadesini oluşturan kelimelerin ilk harflerinden kurulu bir akronimdir. Türkçe’de hastalığın açık adı sıklıkla ‘Prematüre Retinopatisi’ olarak ifade edilmektedir. Söylenirken bu yönde bir amaç taşınmasa da bu ifade, hastalıkta suçlu faktörün ‘prematüre bebeğin kendisi’ imiş gibi bir anlam taşıyabilmektedir. Oysa hastalık isimlerinin hastalığın

Devamını Oku
24/12/2016

Retinopathy of prematurity

Retinopathy of prematurity (ROP), formerly known as retrolental fibroplasia because of its end-stage appearance, is a developmental vascular proliferative disorder that occurs in the retina of preterm infants with incomplete retinal vascularization [1]. Next to cortical blindness, ROP is the most common cause of childhood blindness in the United States [2].

Devamını Oku
21/02/2017

Ambliyopi, Şaşılık Ve Refraksiyon Kusurları

Bu üç tablo her ne kadar ayrı başlıklar altında değerlendirilse de gerçekte birbirinden ayrılamayacak kavramlardır. Zira her 3 klinik tablonun da karşılıklı olarak sebep sonuç ilişkisi bulunmaktadır. Burada bu 3 kavram sebep sonuç ilişkisi içinde birlikte değerlendirilerek daha kolay anlaşılabilir bir özetleme yapılacaktır.

Devamını Oku