ERİŞKİN ve Çocukluk Çağı Göz Hastalıkları

  1. Şaşılık
  2. Göz Tembelliği
  3. Gözlük (refraksiyon) kusurları
  4. Serebral Palsy başta olmak üzere tüm Sistemik Hastalıklara Eşlik Eden Çocuk Göz Hastalıkları
  5. Konjenital ve Çocukluk Çağı Kataraktları
  6. Çocuk retina hastalıkları
  7. Gözyaşı kanalı tıkanıklığı