Katarakt ve Göz İçi Lensi Uygulaması Ameliyatları

  1. Yaşlanmaya bağlı basit kataraktlar
  2. Çocukluk çağı katarakları
  3. Travmatik kataraktlar
  4. Sekonder Göz İçi Lensi Uygulamaları (Skleraya Sütüre Edilen)
  5. Multifokal (Uzak, orta, yakın mesafeleri gören) göz içi lensi uygulamaları
  6. YAG Laser Kapsülotomi